مسابقات اسکیت سرعت جایزه بزرگ شیراز برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی هیات اسکیت فارس به نقل از  هیات اسکیت شهرستان شیراز :  یک دوره مسابقه جايزه بزرگ اسکیت سرعت به همت هيات اسكيت شهرستان شيراز و همكاري محمد سروش مهر ملی پوش شيرازي کشورمان و حمايت شركت SFly در سطح شهرستان شیراز دررده های سنی مختلف به تفکیک دختر و پسر در سالن شهيد مطهري دانشگاه فرهنگيان واقع در آب باريك برگزار گرديد.

سرپرستي و برگزاري اين مسابقات بعهده خانم رهنما در بخش دختران و محمد سروش مهر در بخش پسران بود.
خادم الحسيني بعنوان سرداور و خدابنده،پوراحمدي،كريمي، زماني،رييسي،ملك به عنوان داور ایشان را همراهی میکردند و دكتر جوكار و خانم فعلي  از هيات پزشكي ورزشي نیز مسئول پزشکی مسابقات را بعهده داشتند .

در اين دوره از مسابقات كه با حضور پرشور اسكيت بازان شيرازي و زرقاني همراه بود و جوايز ارزنده اي از طرف هيات اسكيت شيراز و حامي مسابقه شركت SFLY  به نفرات برتر اهدا گرديد.


(لازم به ذكر ميباشد نتايج به صورت انفرادي بوده و جوايز نيز به نفرات اهدا گرديد.)

نفرات برتر هرماده به شرح زيرميباشند:

در بخش خواهران:
ماده ١٠٠متر رده سني ٩١-٩٢
نفر اول:فاطمه بهرامي /نفر دوم:اليسا خداياري/نفر سوم:پريسا همتي زرقاني
ماده ١٠٠متر رده سني ٩٠
نفر اول:پرنيا پور نوري/نفر دوم:هانيه شكيب/نفر سوم:روژان تشكر مقدم
ماده ١٠٠متر رده سني ٨٩
نفر اول:الناز زاهديان نژاد/نفر دوم:كيانا كشاورز/نفر سوم:زهرا زمانيان هدايتي
ماده ١٠٠متر رده سني ٨٧
نفر اول:سيده زهرا محمدي/نفر دوم:نرگس حسيني/نفر سوم:فريناز كشاورز
ماده ٥٠٠متر رده سني ٨٣-٨٤
نفر اول:سيده مهرسا هاشمي/نفر دوم:اسما كلانتري/نفر سوم:مريم زاهدي نسب
ماده ٢٠٠ متر رده سني ٨٣-٨٤
نفر اول:سيده مهرسا هاشمي/نفر دوم:اسما كلانتري/نفر سوم:مريم زاهدي نسب
ماده ٢٠٠ متر رده سني ٨٥-٨٦
نفر اول:ساغر حسني/نفر دوم:حنانه حسني/نفر سوم:آهو جعفري
ماده ٥٠٠متر رده سني ٨٥-٨٦
نفر اول:ساغر يوسفي/نفر دوم:حنانه حسني/نفر سوم:آوا جعفري
ماده ١٠٠متر رده سني ٨٨
نفر اول؛سيده روژان سعادتي/نفر دوم:آيسان زارعي/نفر سوم:پارميس جعفري
ماده ٢٠٠ متر رده سني ٨١-٨٢
نفر اول:زهرا شيرواني/نفر دوم:هلما حسن نژاديان/نفر سوم:فاطمه ناصري
ماده ٥٠٠متر رده سني ٨١-٨٢
نفر اول:زهرا شيرواني/نفر دوم:هلما حسن نژاديان/نفر سوم:فاطمه ناصري
ماده ٢٠٠متر رده سني٧٦/١٠/١١ تا ٧٩
نفر اول:گلناز شريفي/نفر دوم:ساغر رهنما/نفر سوم:درسا فيلي
ماده ٥٠٠متر رده سني٧٦/١٠/١١ تا ٧٩
نفر اول:گلناز شريفي/نفر دوم:ساغر رهنما/نفر سوم:درسا فيلي
ماده ٢٠٠ متر رده سني ٧٩/١٠/١١ تا ٨٠
نفر اول:فاطمه بختياري/معصومه شمس/هستي نعمت الهي
ماده ٥٠٠ متر رده سني ٧٩/١٠/١١ تا ٨٠
نفر اول:فاطمه بختياري/معصومه شمس/هستي نعمت الهي
ماده ٢٠٠ متر رده سني ٧٦/١٠/١٠ تا ٧٨
نفر اول:رها برادران
قهرمان قهرمانان: گلناز شريفي/ساغر يوسفي

در بخش برادران:
ماده ١٠٠ متر رده سني ٩٢
نفر اول :امبر حسين بچه ستا
ماده ١٠٠متر رده سني ٩١
نفر اول:كيان جوكار/نفر دوم:محمد حسين جعفري/نفر سوم:طاها طيبي
ماده ١٠٠متر رده سني ٩٠
نفر اول:ارتين اسدي/نفر دوم:پارسا جعفري/نفر سوم:علي جعفري
ماده ١٠٠متر رده سني ٨٩
نفر اول:آراد آمد/نفر دوم:محمد علي شناوريان/نفر سوم:ارتين رستم زاده
ماده ١٠٠متر رده سني ٨٨
نفر اول:علي اصغر علمدار/نفر دوم:سينا محمد پور/نفر سوم:امير حسين شكيب
ماده ١٠٠متر رده سني ٨٧
نفر اول:اهورا شمس/نفر دوم:پارسا گرگين پور/نفر سوم:ايليا ايران پور
ماده ٢٠٠ متر رده سني ٨٦-٨٥
نفر اول:سيد محمد  جعفري/نفر دوم:محمد امين صميمي فر/نفر سوم:متين راهپيما
ماده ٢٠٠متر رده سني ٨٣-٨٤
نفر اول:ابوالفضل شمس/نفر دوم:ارش جعفري/نفر سوم:ستار جعفري
ماده ٢٠٠متر رده سني ٨١-٨٢
نفر اول:امير محمد شامس/نفر دوم:رضا كريمي
ماده ٥٠٠متر رده سني ٨١-٨٢
نفر اول:امير محمد شامس/نفر دوم:رضا كريمي
ماده ٢٠٠ متر رده سني ٧٩-٨٠
نفر اول:هادي زارع/نفر دوم:سينا سيفي/نفر سوم:محمدرضا حواصل
ماده ٢٠٠متر رده سني ٧٦/١٠/١١ به پايين
نفر اول :ميثاق قاسمي/نفر دوم:محمد تارنگ/نفر سوم:حسين آرين نژاد
ماده ٥٠٠متر رده سني ٧٦/١٠/١١ به پايين
نفر اول :ميثاق قاسمي/نفر دوم:محمد تارنگ/نفر سوم:حسين آرين نژاد
قهرمان قهرمانان بزرگسال:ميثاق قاسمي
قهرمان قهرمانان جوانان:محمدرضا تارنگ
قهرمان قهرمانان نوجوانان:ابوالفضل شمس و ارش جعفري

 

تعداد بازدید کـنندگـــان امروز :13
تعداد بازدید کـنندگـــان دیروز :14
تعداد بازدید کنندگان این ماه :403
تعداد بازدید کنندگـــــان کل :18975

Sun 24 Feb 2019 03:22 توسعه یافته توسط وب سایت جومینا